top of page

לאבא שלי יש סולם, וזכויות...

בשני העשורים האחרונים אנחנו עדים להתפתחות משמעותית בחברה הישראלית - התפתחות שנתנה ונותנת אותותיה בפסקי דין בבתי משפט למשפחה. לצד המאבק החשוב והצודק בנושא מעמד האישה, השינויים החברתיים והמשפחתיים בעידן הנוכחי משפיעים רבות גם על תפקידו של האב, חשיבותו ביחידה המשפחתית וזכותו להורות מיטיבה ושווה לאם.

לאבות כיום יש תפקיד מכריע בחיי הילדים - חלוקת התפקידים המסורתית שהיתה נהוגה בשנים עברו הולכת ונסדקת לטובת גידול משותף של הילדים, חלוקה בנטל בתוך התא המשפחתי השלם ורצון להמשיך ולקיים את אלו גם כאשר נפרדים /מתגרשים ומנהלים שני בתים.

בהתאם, יותר ויותר פסקי דין של בתי משפט למשפחה עוסקים בנושאי זכויות וחובות של אבות בתהליך הגירושין או פרידה של התא המשפחתי. פיסקי הדין של העת האחרונה משקפים את התמורות הנ"ל ומגנים יותר ויותר על אבות אשר דורשים ומבקשים כי הורותם תהיה שווה, קרי - מעורבותם בגידול ילדיהם בקבלת החלטות הקשורות בהם, בזמני השהות שלהם תהיה שווה לאם.

היום מצויין ברחבי העולם יום האב הבינלאומי, וחשוב לכבוד יום זה לזכור כי יום זה לא נועד רק למתן מתנות ותשומת לב לאבות, אלה גם כדיי להדגיש את מקומם החשוב בחיי הילדים, בין אם במבנה משפחה מלא, או בין אם במשפחות שחוו פרידה. כל אב המעוניין להיות הורה משמעותי לילדיו, להיות מעורב ואחראי לאושרם ובטחונם ראוי שיתאפשר לו לעשות כן, ראוי שיהיה מעמדו ותפקידו במבנה המשפחתי שווה לזה של האם. וככל שיטיבו כל הצדדים להבין זאת, כך ניתן יהיה להימנע ממלחמות מיותרות. *משרדנו המטפל מזה שנים בתחום דיני המשפחה נאבק מדי יום למען זכויות הוריות שוות של אמהות ואבות ואנו מאמינים בהורות שווה ומטיבה לילדים, לפני הכל.

Comentários


לקראת הליך גירושין?

חשוב לברר את זכויותיכם ולקבל את מה שמגיע לכם

הכותבת היא עו"ד מומחית לענייני משפחה וירושה, אולם האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page