top of page
1900x400_02.jpg

הסכמים

לצד התמחות המשרד בעריכת הסכמי גירושין, מתמחה המשרד בעריכת הסכמים נוספים הנוגעים לעולם המשפחה, הסכמים אשר חתימתם נותנת לצדדים שקט נפשי, בטחון כלכלי וידיעה ברורה כיצד יראו חיי הצדדים להסכם בתוך מערכת הקשר וחלילה עם התפרקותה, הסכמי הורות, הסכמים לחיים משותפים הסכמי ממון טרום נישואין והסכמי מקרקעין שונים העוסקים במכירת /רכישת נכסים שונים.

הסכם טרום נישואין (ממון)

הסכם טרום נישואין (ממון)

הסכם ממון כשמו כן הוא, מטרתו להסדיר את כל העניינים הממוניים בין בני זוג טרם נישואיהם או במהלך חיי נישואיהם.
הסכם ממון אשר ניכרת בין בני זוג טרם נישואיהם, בא להבטיח הסדר רכושי בין בני הזוג, תוך מטרה ברורה למנוע מחלוקות עתידיות אם יתעוררו כאלו, זאת עוד בטרם הפכו בני הזוג ליחידה משפחתית אחת.
הסכם ממון תוך כדי חיי הנישואין, בא להבטיח את ההסדר הרכושי בין הצדדים בין אם קיימת הפרדה/שיתוף בנכס מסויים בין אם לאו.
עריכת הסכם ממון טרום נישואין, מבטיחה תהליך קל משמעותית במקרה  ובני הזוג מחליטים להתגרש, שכן פעמים רבות ההפרדה הרכושית בין בני הזוג היא המוקש העיקרי לפירוד מהיר. 

 

האם חובה לאשר הסכם ממון?

התשובה היא כן! רק שקיים הבדל אם מדובר בהסכם בין בני זוג, שטרם נישאו כי אז ניתן לאשר אותו אצל נוטריון או רשם נישואין, בשונה מהסכם ממון שנערך תוך כדי חיי הנישואין שמחייב אישור ההסכם בפני שופט בבית משפט לענייני משפחה .

המשמעות העיקרית של אישור ההסכם בבית משפט היא לתת משנה תוקף להסכמות הצדדים ועל כן, בית המשפט מחייב את נוכחות הצדדים בעת אישור ההסכם על ידו, ודואג להקריא לצדדים את ההסכם ומוודא כי הם הבינו את תוכנו וחתמו עליו מרצונם החופשי.

 

איזה חוק חל על הסכם ממון?

חוק יחסי ממון התשל"ג 1974, אשר לפיו מאשרים את ההסכם. חשוב לדעת, שחוק זה חל על בני זוג שנישאו רק לאחר תחולת החוק ולא לפניו. על בני זוג שנישאו טרם תחולת החוק חל הסדר רכושי שונה והוא הסדר של שיתוף כללי בין הצדדים לכלל הרכוש שנצבר במהלך נישואי הצדדים אלא אם הוכח אחרת.

מאז שבנובמבר 2008 תוקן החוק, בתי המשפט האזרחיים רשאים לדון בחלוקת הרכוש המשפחתי לפני מתן הגט, תוך עמידה במס' תנאים שהעיקריים ביניהם הם:
1. חלפה שנה מיום שנפתח הליך להתרת נישואין, הוגשה תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין או תביעה לפסק דין הצהרתי בענין זכויות הצדדים או הוגשה תביעה לפירוק שיתוף ברכוש הצדדים.
2. קיים קרע בין בני הזוג או שהם חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת משך תקופה מצטברת של תשעה חודשים רצופים.
3. ניתן כלפי בן הזוג של המבקש את פירוק השיתוף צו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה או החוק למניעת הטרדה מאיימת.
4. הוגש כתב אישום נגד בן הזוג של המבקש הכוללת אישום בעבירת אלימות שבוצעה במבקש או בילדו.
בכל מקרה בין המשפט רשאי להפעיל שיקול דעתו ולקצר את המועדים הקבועים בחוק.

הסכם ממון מול הסכם גירושין

הסכם ממון כפי שכבר הוסבר קודם לכן, מטרתו להסדיר את כלל העניינים הרכושים בין בני זוג אם טרם נישואיהם ואם תוך כדי חיי הנישואין.
הסכם גירושין לעומת זאת, מאגד בתוכו לא רק את ההסדר הרכושי שיחול בין הצדדים עם גירושיהם אלא, מסדיר נושאים נוספים וחשובים לא פחות, שיש לקבוע לגביהם כללים עם פירוק התא המשפחתי.
כך למשל, מוסדר בו נושא תשלום המזונות, נושא המשמורת וזמני השהות ועוד היבטים נוספים שעולים מעצם סיום קשר הנישואין בין בני הזוג, שרובם קשורים בילדי בני הזוג, גידולם, חינוכם והצרכים השונים שלהם שעל ההורים לשאת בהם יחדיו חרף גירושיהם.משרדינו ערך עד כה מאות הסכמי ממון והסכמי גירושין שנוסחו בצורה מקצועית ומיטיבה תוך מציאת לא אחת, "פתרונות מחוץ לקופסא"והלמו את צרכי הצדדים והמשפחה כולה.

הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים:משרדינו מתמחה בעריכת הסכמים לחיים משותפים לידועים בציבור גם בני אותו מין, הסכם זה מסדיר את כלל הנושאים הרכושיים בין בני הזוג את המשטר הרכושי שהם בוחרים שיחול עליהם באותו תקופה , ומה קורה חלילה במקרה של פרידה. עריכת הסכם כזה אצל עורכ/כת דין המתמחה בתחום ובניית מנגנון פירוד נכון ומותאם לבני הזוג בתוכו, חוסך במקרה של פרידה מאבקים, כאשר בני הזוג יודעים מהי הדרך לחלוקת הרכוש במקרה זה, שהרי הם היו שותפים פעילים לעריכת ההסכם ולקחו על עצמם בהסכמה את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה.

 

הסכמי הורות

בעידן בו בחברה הישראלית לצד התא המשפחתי המסורתי והמוכר צמחו להם תאים משפחתיים אחרים ושונים. הסכמי הורות בהם משרדינו מתמחה באים להסדיר מקרים מגוונים בעולם ההורות של בני זוג בני אותו מין אשר מחליטים להביא ילד משותף עם אישה . הסכמים אלן מתייחסים בעיקרם לנושא ההורות המשותפת בשני הבתים ,לחלוקת הזמנים לאחריות הכלכלית בנוגע לילד/ה המשותף ולמנגנון קבלת החלטות בכל הנוגע לילדם המשותף בעניינים מגוונים. 

הסכמי מקרקעין

לצד ליווי משפטי והתמחות בעולם דיני המשפחה, בתהליך פירוק התא המשפחתי מוכרים נכסים מחלקים נכסים מעבירים נכסים מאחד לשני. למשרדינו נסיון של עשרות שנים בעריכת חוזי מכר של נכסים פרטיים ועיסקיים, ליווי בעיסקאות קומבינציה מורכבות , יעוץ משפטי ברכישת דירות יד ראשונה מקבלן ועריכת חוזי מכר לדירות יש שנייה ולמשרדים ונכסים עיסקיים.

הסכמי הורות
הסכמי מקרקעין
הסכם חיים משותפים
bottom of page