top of page

צוואה הדדית משותפת


מאמר זה יעסוק בנושאים הבאים:

§ מהי צוואה הדדית משותפת ולמי היא מתאימה?

§ מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית

§ ביטול צוואה הדדית

§ מגבלותיה של הצוואה ההדדית

§ הפקדת צוואה הדדית


" "הירושה היחידה שהורים צריכים לעסוק בה, היא להשאיר אחריהם ילדים שאוהבים אחד את השני" (קטי וייס).


לרבים מאיתנו בוודאי עברו לא פעם מחשבות כאלו ואחרות על השנים שחלפו, ודרך הטבע היא כזו שאיש מאיתנו לא אוהב לדמיין את השלב בחיים שבו נתבגר ונזדקן ונאלץ לתכנן את ההעברה הבינדורית ליקירנו בנוגע לרכושינו.


למרבה הצער, רכוש וירושות בפרט, מאז ומתמיד היו נושא נפיץ ורגיש ומושא למריבות וסכסוכים במשפחה, גם ב" משפחות הכי טובות" ולכן צוואה היא הדרך המשפטית הנכונה לתכנן בעודכם בחיים את חלוקת הרכוש לאחר אריכות ימיכם ושנותכם, באופן שימנע ככל הניתן חיכוכים ומריבות בין יורשיכם, ולא פחות חשוב שהם יוכלו להשאר אחים טובים ואוהבים ביניהם גם לאחר פטירתכם .


כאשר בני זוג חיים יחד, בין נשואים ובין ידועים בציבור והם רואים את עצמם כיחידה כלכלית אחת, רצוי לתכנן את אופן ההעברה הבינדורית בכל הנוגע לירושה וחלוקת הרכוש בצורה נכונה, כאשר לצד עריכת צוואה הדדית או צוואה אחרת , ניתן לערוך הסכם מתנה וליתן חלק מהרכוש שצברתם כבר בחייכם כמתנה לילדיכם כולם או חלקם . על מנת לצמצם את המחלוקות הרכושיות לאחר פטירתכם, חשוב מאוד בחייכם בצלילותכם, לערוך את אותם מסמכים משפטיים אצל עו"ד לענייני משפחה אשר יכול/ה לייעץ ולנסח עבורכם את הניסוח הנכון בעריכת הצוואה כזה שאף יבלום התנגדויות עתידיות לצוואה של בני משפחה וישקף את הרצון האמיתי שלכם לאופן חלוקת הרכוש .


מאמר זה יעסוק בצוואה הדדית משותפת, מה ההבדל בינה לבין צוואה רגילה? מה מגבלותיה ומה יתרונותיה? כיצד מבטלים אותה? ועוד...


מהי צוואה הדדית משותפת ולמי היא מתאימה?


אילנה בת 60 נשואה לשמעון ולהם ארבעה ילדים. היא לא סומכת על שיקול הדעת של בעלה ומבקשת לדעת האם יש דרך בה היא תוכל לדעת מראש מה ייעשה ברכושם המשותף לאחר פטירתה?


ראובן בן 65, נשוי לאושרה ולהם בן ובת. למרבה הצער, הבן מכור להימורים ומצוי בחובות. ראובן חושש שמא לאחר פטירת אשתו, בנו עשוי לסבך אותו ביחס לחלקו בירושת אמו ובפרט מבקש להבטיח את דירת המגורים.


אלי בן 45, אב לשלושה ילדים מאשתו הראשונה, נישא בשנית לדקלה ולה שני ילדים מנישואיה הקודמים. אלי ודיקלה מתגוררים בדירה משותפת שרכשו יחד. הגיע למשרדי וביקש לדעת כיצד יוכל להבטיח את המשך מגוריו בדירה המשותפת לאחר שאשתו תלך עולמה וזאת מבלי להיקלע לעימותים עם ילדיה מנישואיה הקודמים?


לזהבה ויהודה ילד בעל צרכים מיוחדים. זהבה מעוניינת להבטיח כי לאחר לכתה, דירת המגורים המשותפת שלה ושל בעלה יהודה תשמש למגוריו של בנם בעל הצרכים המיוחדים עד 120 שלו.


אלו הם דוגמאות נפוצות למקרים בהם צוואה הדדית היא הפתרון האידיאלי.


צוואה הדדית היא מסמך משפטי שהוראות החוק לגביו מפורטות בחוק הירושה, ובו בני הזוג מגדירים הוראות משותפות וזהות ביחס לרכושם לאחר פטירתם, כאשר צוואת כל אחד מבני הזוג מסתמכת על הוראות מקבילות בצוואת בן\בת הזוג האחר\ת.

מקובל לקבוע בצוואה הדדית, שכל אחד מבני הזוג מוריש את מלוא רכושו לבן\בת הזוג שנותר\ת בחיים ולאחר מכן את אופן החלוקה לאחר שבן \בת הזוג שנותר\ת בחיים ילך לעולמו, אך לא בהכרח וניתן להגדיר בצוואה הדדית הוראות ביחס לצדדים שלישיים, כדוגמת ילדים, נכדים וכדומה...


באמצעות צוואה הדדית ניתן לקבוע הגבלות על פעולות בן או בת הזוג ברכוש המשותף לאחר הפטירה והיא מייצרת וודאות יחסית לשני בני הזוג, מפחיתה מתחים ומונעת סכסוכים עתידיים בין בני המשפחה. צוואה הדדית מתאימה גם לבני זוג נשואים וגם לבני זוג החיים יחד כידועים בציבור.


חשוב לדעת שהחוק קובע הוראות מדויקות ביחס לאופן עריכת הצוואות ההדדיות, אשר יש להקפיד עליהן ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך/כת דין המתמחה בתחום הצוואות.


מה ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה?


בצוואה רגילה, כל מצווה קובע מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו ללא תלות בכל גורם אחר, וזאת הוא עושה באופן אישי מבלי לשתף אף אדם בצוואתו. למעשה, צוואה אשר היורשים בה שותפים לכתיבתה היא צוואה פסולה. לא כך בצוואה הדדית. בעולם הצוואות ההדדיות שני בני הזוג מחליטים יחד בשיתוף פעולה ובחשיבה משותפת וקובעים מה ייעשה ברכושם לאחר פטירת כל אחד מהם תוך מתן הוראות מקבילות בצוואותיהם והסתמכות צוואת בן זוג אחד על צוואת בן הזוג האחר.


בעוד צוואה רגילה ניתנת לשינוי \ ביטול בכל עת וללא מתן דין וחשבון לאף אחד, בשל הסתמכות צוואה אחת על רעותה, חוק הירושה קובע הוראות מדויקות ביחס לביטול הצוואה ההדדית. במידה ובן הזוג נפטר, ישנן מגבלות רבות יותר על ביטול הצוואה ההדדית.


ביטול צוואה הדדית


אורן ויפית זוג נשוי ממרכז הארץ, ערכו צוואות הדדיות. לימים, אורן ויפית נפרדו ומצויים בהליך גירושין וכעת אורן מגיע למשרדי ומבקש לערוך צוואה חדשה ולבטל את הוראות הצוואה ההדדית שערך עם פרודתו. האם ניתן לבטל צוואה הדדית?


כלל ברזל חשוב בדיני הירושה הוא שצוואה תמיד ניתנת לשינוי וביטול.

הצוואה ההדדית יצרה מנגנון גמיש אשר אמנם מעניק וודאות והסתמכות בן \ בת הזוג על ההוראות בצוואה המקבילה של בן\בת הזוג האחר\ת אך יחד עם זאת, כלל הברזל קיים גם בתחום הצוואות ההדדיות, וגם צוואה הדדית ניתנת לשינוי \ ביטול.


על מנת להבטיח את הוודאות ולשמר את הסתמכות בין הזוג העורכים צוואות הדדיות, חוק הירושה קובע מגבלות על ביטול צוואה הדדית ומבחין בין ביטול צוואה הדדית כאשר בן\בת הזוג בחיים לבין מצב שבו בן\בת הזוג הלך לעולמו:


כאשר שני בני הזוג בחיים, חוק הירושה קובע שמצווה המבקש לבטל את צוואתו, ישלח הודעת ביטול בכתב למצווה האחר. משרדנו ממליץ לשלוח את הודעת הביטול באופן אשר יבטיח לכם אישור קבלה, כדוגמת דואר רשום עם אישור מסירה.


כאשר אחד מבני הזוג כבר אינו בחיים, ביטול הצוואה אפשרי במגבלות רבות יותר: אם העיזבון עוד לא חולק, אזי בן הזוג שנותר בחיים צריך לסלק עצמו מכל חלק בעיזבון שהיה אמור לקבל.


במידה ועיזבון בן הזוג כבר חולק, בן הזוג שנותר בחיים צריך להשיב לעיזבון את כל הרכוש שקיבל מכוח הצוואה ההדדית (כלומר, החלק של בן הזוג יחולק בין יתר היורשים ע"פ הוראות הצוואה ההדדית). במידה ולא יכול להשיב את הרכוש עצמו עליו להשיב את שוויו.


מגבלותיה של הצוואה ההדדית


המגבלה העיקרית של הצוואה ההדדית היא באופן ביטולה כפי שנכתב בפרקים הקודמים, שכן הצוואה ההדדית נועדה להבטיח לבני הזוג וודאות והסתמכות האחד על צוואתו של השני. אך האם הוודאות היא הרמטית?


זוכרים את זהבה שביקשה להבטיח שלאחר פטירתה ופטירת בן זוגה, דירת המגורים המשותפת תועבר לבנם בעל הצרכים המיוחדים? ובכן, העצה המשפטית שניתנה לזהבה היא שבהחלט ניתן במסגרת צוואות הדדיות לקבוע שלאחר פטירת המצווה, בן\בת הזוג ירשו את חלקו בדירת המגורים המשותפת ולאחר פטירת בן הזוג שנותר בחיים, דירת המגורים תועבר בשלמותה לבן. כמו כן, ניתן לקבוע בצוואות ההדדיות הוראה מקבילה לפיה לבן בעל הצרכים המיוחדים תהא זכות מגורים צמיתה בדירת המגורים המשותפת.


יחד עם זאת, ההוראה בצוואה לפיה בן הזוג יורש את חלקו של בן הזוג האחר בדירה ולאחר מכן ירש את הדירה בשלמותה הבן, היא הוראה מוגדרת בחוק הירושה כ "יורש אחר יורש".


במצבים בהם ניתנות הוראות של "יורש אחר יורש", היורש הראשון הינו בעלים לכל דבר ועניין של דירת המגורים, וככזה הוא רשאי למכור את דירת המגורים או להחליפה בדירה אחרת ולכן למעשה היורש שבא אחריו, כלומר הילדים, או הבן בעל הצרכים המיוחדים בדוגמא, יירש את הדירה רק במידה והיא תהיה קיימת במועד פטירת בן הזוג שנותר בחיים.


האם ניתן בצוואות הדדיות לתת הוראה המגבילה את בן הזוג שנותר בחיים במכירת הדירה לאחר פטירת בן זוגו? התשובה חיובית. ניתן ואף רצוי להכליל הוראה הדדית האוסרת על בן הזוג למכור את הדירה ע"מ שתועבר לאחר לכתו ליורשים שיבואו אחריו. בד"כ הילדים.


חשוב לציין שבניגוד לדוגמא של "יורש אחר יורש", שבה ניתן להגביל את היורש הראשון ולאסור עליו למכור את דירת הירושה, הפסיקה קובעת שהוראה האוסרת על מכירת הדירה שנתקבלה בירושה אינה תקפה שכן היא יוצרת מצב של הורשה עד לסוף הדורות ומצב של "שליטת המת על החי". לעומת זאת, ניתן לכלול בצוואה הוראה המעניקה זכות מגורים בלתי הדירה לאדם ספציפי גם בצוואה רגילה.


הפקדת צוואה הדדית

הפקדת צוואה הדדית חשובה לצורך שמירה וטיפול בה, בבוא העת. אומנם, הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה אינה מהווה חובה או אף ערובה לכך שהצוואה אכן בתוקף, היא כן מהווה הבטחה של שמירת המסמך והתייחסות אליו בעתיד.


בעת הפקדת צוואה הדדית, על שני בני הזוג להתייצב יחד אצל הרשם, המסמך יצולם בעותק נוסף, ושני העותקים יוכנסו לשתי מעטפות נפרדות. האגרה להפקדת צוואה היא 115 ש"ח נכון לשנת 2023.


נוכל לסכם ולומר כי צוואה הדדית היא צוואה שונה מצוואה רגילה, ועריכת צוואה כזו מחייבת התייעצות מקצועית. כמובן שיש לקחת בחשבון כי צוואה זו מוגבלת ומורכבת יותר מאשר צוואה רגילה, ולכן יש לבצע את ההתאמות הנדרשות עבור שני בני הזוג ולבחור עורך דין המתמחה בתחום זה.

Comments


לקראת הליך גירושין?

חשוב לברר את זכויותיכם ולקבל את מה שמגיע לכם

הכותבת היא עו"ד מומחית לענייני משפחה וירושה, אולם האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page