top of page

אבא ואבא הם גם משפחה

הגדרת "משפחה" בעידן שלנו, איננה הגדרת המשפחה המסורתית שהייתה בעבר, כיום ישנן צורות שונות ורבות ל"משפחה" וכולן נכונות ואין אחת נכונה יותר ונכונה פחות.

בעבר המשפחה הייתה מורכבת מתבנית ברורה של "אב" ו"אם", זכר ונקבה, כאשר האב היה המפרנס העיקרי בעוד האם מגדלת את הילדים. למרות שיש עוד הרבה מאוד בתים בישראל אשר בנויים בצורה כזו, דווקא בעולם המשפט אנו עדים לשינוי חברתי וחי, כאשר פסקי הדין ניתנים ברוח השוויון, ללא התייחסות למגדר.

אבל לצערנו הרב, גם בשנת 2021 כאשר אנחנו עוסקים בהבאת ילדים לעולם, גברים חד מיניים נתקלים בקושי משמעותי ביחס לנשים חד מיניות, כאשר הסיבה העיקרית לכך נעוצה בחקיקה ובשיקולים פוליטיים כאלו ואחרים. נכון להיום, על פי "חוק הפונדקאות" בארץ, רק בני זוג שהם גבר ואישה, או אישה ללא בן זוג, רשאים להתקשר בהסכם עם פונדקאית לצורך הבאת ילדים לעולם. והאבא, מה איתו?


תמונה מתוך אתר theconversation.com

ההתקדמות בתחום זה גם היא נעשית, בצעדים קטנים ומתונים אמנם, אך נעשית. בחודש פברואר 2020 קבע בגץ כי "חוק הפונדקאות" מפלה גברים ופוגע בזכות להורות, ונתן למדינה פרק זמן של שנה אחת לתקן את החוק, באופן שבו ההגדרה תכלול גם גברים, שאחרת יבוטל החוק או לחילופין בית המשפט יתערב באמצעות פסיקה בהוראות החוק באופן שיפתח את השער לאבות המבקשים להביא לעולם ילדים בדרך של פונדקאות בישראל.

ועד שה יקרה, מהן הדרכים העומדות נכון להיום בפני אבות המבקשים להרחיב את המשפחה?

על אף שהליך פונדקאות בחו"ל יקר יחסית, מדובר באפשרות נגישה וזמינה עבור זוגות חד מיניים גברים, כאשר מטבע הדברים, בפועל אחד מבני הזוג הוא האב הביולוגי (אולי בעתיד ימציאו טכנולוגיה שמאפשרת יצירת הריון משני זרעים של אבות שונים?!).

במקרה בו אחד מבני הזוג אינו הורה ביולוגי, יש לדאוג להבטחת רישום אבהותו של בן הזוג האחר במשרד הפנים באמצעות הליך משפטי הנקרא הוצאת "צו הורות פסיקתי" ולצורך כך יש לפנות בהליך משפטי בסמוך ללידה (ואף ניתן לפתוח בהליך 60 יום לפני תאריך הלידה המשוער, לאלו שאינם מאמינים ב"אמונות תפלות").

ע"פ הפסיקה מפברואר 2021, ניתן להכיל את צו ההורות הפסיקתי רטרואקטיבי עד 9 חודשים לאחר הלידה עצמה ומשכך כדאי להקדים ולהתייעץ עם עו"ד עוד בשלבי ההיריון.


תמונה מתוך אתר pexels.com

על מנת להגן על בן הזוג שאינו האב הביולוגי, רצוי מאד לערוך הסכם הורות משותפת אשר יעגן את זכויותיו ההוריות במקרה של פירוד, הכולל את חלוקת זמני השהות והסדרת נושא המזונות – כדי למנוע הליכים משפטיים ארוכים ויקרים לאחר הפירוד.

משרדנו גאה (תרתי משמע) לקחת חלק משמעותי בשינוי החברתי ביחס לזכויותיהם ההוריות של אבות במדינת ישראל.

Comments


לקראת הליך גירושין?

חשוב לברר את זכויותיכם ולקבל את מה שמגיע לכם

הכותבת היא עו"ד מומחית לענייני משפחה וירושה, אולם האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page